1. דף הבית
  2. התמכרויות: זיהוי, מניעה ודרכי טיפול

התמכרויות: זיהוי, מניעה ודרכי טיפול

התמכרויות: זיהוי, מניעה ודרכי טיפול

משה אילן רכז קורס גברים. ריקי לבל רכזת קורס נשים

48 שעות לימוד

התכנית מיועדת לאנשי ייעוץ וטיפול בתחום האישי, זוגי ומשפחתי.

 למסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בשיתוף "רטורנו" על סיום קורס התמכרויות: זיהוי, מניעה ודרכי טיפול.

מבוא
 תפיסתה של ההתמכרות כ'פיתרון' ולא כ'בעיה' הינה התפיסה הרווחת כיום בעולם הטיפול בהתמכרויות, אך אינה זו המצויה בהתייחסותם של רוב האוכלוסייה, ואף בקרב אנשי טיפול וחינוך רבים בבואם להתמודד עם התמכרות או התנהגויות על 'רצף ההתמכרות' בשטח. פער תפיסתי זה יוצר לא פעם מצב בו מכורים או 'מכורים פוטנציאליים' רבים אינם מקבלים מענה למצוקתם, או שהמענה הניתן אינו מתאים ואף עלול לפגוע ולהעמיק את ההתמכרות. פער זה, יחד עם היעדר כלים מתאימים להתמודדות עם תופעות מתחום ההתמכרות בקרב אנשי מקצוע בשטח ובקרב כלל האוכלוסייה משמרים ואף מעצימים את תופעת ההתמכרות ללא מענה הולם.
קורס זה פותח  כחלק מפעילות ב'רטורנו' בתחום מניעת ההתמכרויות, מתוך הבנה כי מתן מענה נכון ומתאים למכורים פוטנציאליים או מכורים המצויים על 'רצף ההתמכרויות', יכול למנוע את התפתחותה של התמכרות. בקורס יקבלו המשתתפים ידע מקצועי ועדכני המבוסס על מחקרים אקדמיים בשילוב ניסיון של עשרות שנות טיפול בשטח. בעזרת ידע זה וכלים מעשיים שירכשו המשתתפים בקורס, יוכלו לזהות המשתתפים את תופעת ההתמכרות ולתת את המענה המתאים והנכון בהתאם לתחומי הכשרתם.
מטרות הקורס
הקניית ידע מקצועי לגבי התמכרות על הגדרותיה, סוגיה השונים, מאפייניה, גורמים להיווצרותה, מאפייני הטיפול בה, מאפייני בני המשפחה הסובבים את ה'מכור' וסוגיות נוספות הקשורות בעולם ההתמכרויות.
היכרות עם המענים הטיפוליים והמסגרות המוצעות לגמילה, טיפול ומניעת התמכרויות.
הקניית מיומנויות מעשיות בטיפול בהתמכרות: זיהוי, הבנה ומענה תואם.
התנסות חווייתית בתכנית לטיפול בהתמכרויות המבוססת על שיטת 12 הצעדים לטובת הבנה מעמיקה יותר של התופעה.
אוכלוסיית היעד
התכנית מיועדת לאנשי ייעוץ וטיפול בתחום האישי, זוגי ומשפחתי.
היקף שעות וזמני הלימוד:
הלימודים יתקיימו מידי יום א למשך 12 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות.
סה"כ 48 שעות אקדמיות.
שיטת  ההוראה
כל מפגש מחולק לשני חלקים:
הרצאה בה מועבר ידע מקצועי בצורה פרונטלית
סדנא חווייתית בה נערכת התנסות חווייתית של המשתתפים בשיטת 12 הצעדים. חלק זה לא יוקלט ולא יהיה זמין לצפייה באתר הקורס.
התכנית כוללת סיור במרכז הטיפול של רטורנו – הגעה עצמית.
תוכן הקורס :
תכני הקורס יכללו את הפרקים הבאים ( יתכנו שינויים והתאמות):
שיעור 1
מהי התמכרות
? היכרות עם נושא ההתמכרות. התפיסות המצויות כיום סביב התמכרות אל מול התפיסה המקצועית עליה מתבסס הטיפול בהתמכרויות.
היכרות הקבוצה: היכרות אישית, היכרות עם שיטת 12 הצעדים, עם המנחה ועם אופן העברת הסדנאות
שיעור 2
התמכרות צורות רבות לה
: סוגי ההתמכרות, הגדרותיה השונות, כיצד מזהים התמכרות ומהם מאפייני המכור/ה
עקרונות תכנית 12 הצעדים

שיעור 3
סיור חוויתי בקהילה הטיפולית 'רטורנו
': (יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובכפוף להם) היכרות עם סוגי המענים והמסגרות השונים ב'רטורנו', תוך התאמתם לצרכי המטופל. אופי ושלבי הטיפול בקהילה סגורה. מפגש חוויתי עם סיפור אישי- מכור/ה בהחלמה. עיבוד ואיסוף חוויית הסיור.

שיעור 4
איך נוצרת ההתמכרות? גורמים מרכזיים להיווצרות התמכרות.
צעד 1: הודאה ב'חוסר אונים' וחוסר שליטה
שיעור 5
התמכרות בקרב בני נוער: מאפייניה הייחודיים של ההתמכרות בקרב בני נוער והמענה הטיפולי הניתן לנוער בקהילות הנוער בהתאם למאפיינים אלה
צעד 2: בקשת עזרה, כוחה של קבוצה ומשמעות השיתוף
שיעור 6
כיצד ניתן לעזור למי שנראה  מכור/ה: כלים יישומיים בעזרתם ניתן לעזור לאנשים המאופיינים בהתנהגויות התמכרותיות: פרקטיקות של זיהוי, מענה ריגשי, דרכי טיפול וגורמי טיפול.
צעד 3: היכולת ל'שחרר' ומקומו של אלוקים בתכנית
שיעור 7
תכנית 12 הצעדים: העמקה בתכנית 12 הצעדים, השיטה המרכזית עליה מתבסס רובו המוחלט של עולם הטיפול בהתמכרויות כיום
צעדים 4-5 : חשבון נפש מול עצמי, הקבוצה ואלוקים
שיעור 8
תפקידה של סביבת המכור/ה בהתמכרות: האם יש לה השפעה על היווצרות, שימור או החרפת ההתמכרות? והאם יש לסובבים יכולת למנוע, לעצור או להקל על המכור/ה. 'תלות יתר' והטיפול הייחודי
צעדים 6-7: זיהוי פגמי אופי ותפילה להשתחרר מהם
שיעור 9
התמכרויות התנהגותיות (הימורים, מין, מסכים, אוכל ועוד) והאם קיימים הבדלים מגדריים בהתמכרות: סוגים ומאפיינים של ההתמכרויות התנהגותיות, והאם ישנם הבדלים בין גברים לנשים כשמדובר בהתמכרות.
צעד 8: נכונות לכפר ולקחת אחריות
שיעור 10
הרצאת אורח
צעד 9 בקשת סליחה
שיעור 11
מפגש והיכרות עם סיפור אישי של מכור/ה נקי/ה או בן משפחה של מכור/ה. התנסות בניתוח מקרה על בסיס הנלמד בקורס
צעדים 10-11-12  שימור ההחלמה והעברת המסר
שיעור 12
הצלחת הטיפול בהתמכרות- למה כל כך מעט מצליחים?!
העמקה בנתוני ההצלחה הנמוכים של טיפולי הגמילה כיום. איך יודעים אם הטיפול הצליח? איך ניתן למדוד זאת
סיכום ופרידה: משובים וסיכום התהליך האישי
דרישת הלימודים:
נוכחות של 85% לפחות והשתתפות פעילה – בכיתה או בזום.
עבודה מסכמת
סיכום תהליך אישי
 תעודה: למסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בשיתוף "רטורנו" על סיום קורס התמכרויות: זיהוי, מניעה ודרכי טיפול.
דברו איתנו...
צריכים עזרה?
מרכז י.נ.ר בוואטסאפ
שלום...