לימודי דיינות

 1. ראשי
 2. לימודי דיינות

לפרטים

רבני התוכנית: הרה"ג אייל גיאת שליט"א, בעל כושר רבנות ודיינות.
הרה"ג שלמה בארי שליט"א, בעל כושר רבנות ודיינות, ראש  מכון להוראה ודיינות דרכי משפט ואב"ד בדין דין צדק דרכי משפט, מודיעין עלית, מחבר סידרת הספרים באר שלמה על חו"מ ואהע"ז ושו"ת משפט החושן.
*בתכנית ישולבו דיינים מכהנים בבית דין רבני ובבתי דין פרטיים, שיתרמו מניסיונם המעשי בהתאם ליחידות הלימוד

שעות לימוד

הלימודים יתקיימו בזום, כל השיעורים מוסרטים, מוקלטים ומועלים לאתר לצורך שינון וחזרה. כל חלק מהשו"ע יילמד למשך כשנה – כ 40 מפגשים.

קהל יעד

התכנית מיועדת  מיועדים לבני תורה בוגרי 3 שנים לפחות בישיבות לאחר גיל 18. ההגשה לבחינות ההסמכה לדיינות ברבנות הראשית לישראל, הינה בהתאם לדרישות הרבנות. הדרישות מתעדכנות באתר הרבנות מעת לעת.

תעודות

למסיימים בהצלחה תוענק תעודה: לימודי המשפט עברי: היבטים ויסודות עיוניים ומעשיים בחושן משפט מטעם מרכז י.נ.ר בשיתוף בית הדין ובית ההוראה "שערי הלכה ומשפט".

מבוא ומטרות:

התכנית תקנה ידע הלכתי ומעשי בדיני ממונות עפ"י סדר השו"ע "חושן משפט" כפי שהם באים לידי ביטי בבתי דין לדיני ממונות.
מפגשי הלימוד אינטנסיביים, ממוקדים, מרוכזים, מלווים בסיכומים, ומהווים בסיס לחזרה ולימוד עצמי.
ללומדים תנתן אפשרות להשתלב כצופים וכסופרי הדיינים בדיונים שיתקיימו מטעם בית ההוראה,  וכך ירכשו כלים ומיומנויות מעשיים בעבודתו של הדיין.

תכנית הלימודים:

 • הלימודים יתקיימו בזום
 • כל השיעורים מוסרטים, מוקלטים ומועלים לאתר לצורך שינון וחזרה.
 • כל חלק מהשו"ע יילמד למשך כשנה – כ 40 מפגשים.

הלימוד כולל את הסימנים הבאים:

 • חושן משפט חלק א: דיינים ועדות. הלואה  סי' ל"ט, מ, נ, נז, נט, ס, סב, סז, ע
 • חושן משפט חלק ב: סימן ע"ה, פ, פא, פ, צא, צז, קה, קיד,  קכא – קכו.  הלכות ערב.  חזקת מטלטילן- קלג. חזקת קרקעות – ק"מ קמו, קמט. נזקי שכנים קסא, קסג. שותפין – קעא. מצרנות קעה, קעו. שלוחין: קפב – קפח.
 • חושן משפט חלק ג': סימנים קפט – רי"ב, רי"ד א-ו, יא. רכ"ב – רכה. הלכות אונאה רכז – ר"מ
 • הלכת מתנה רמ"א -רמג רמו סעיף א – ט, יז.
 • הלכות שכיב מרע ר"נ, רנג. אבידה ומציאה כולו (חוץ מסי' רס"ט).
 • הפקר ונכסי הגר – רע"ג. נחלות – רע"ו – רעח, רפא – רפ"ג.
 • שומרים, שוכר. הל' חכירות שכא, שכב. פועלים, גנבה, גזילה, נזיקין, מאבד ממון.
 • נזקי ממון שפט, שצ, שצב, שצג, שצה, שצו, תג, תד, תח- תכז.

*נושאי הלימוד עשויים להשתנות בהתאם לשיקולי המערכת.

ראש התכנית:

הרה"ג שלמה בארי שליט"א, בעל כושר רבנות ודיינות, ראש  מכון להוראה ודיינות דרכי משפט ואב"ד בדין דין צדק דרכי משפט, מודיעין עלית, מחבר סידרת הספרים באר שלמה על חו"מ ואהע"ז ושו"ת משפט החושן.

למסיימים בהצלחה תוענק תעודה:

לימודי המשפט עברי: היבטים ויסודות עיוניים ומעשיים בחושן משפט מטעם מרכז י.נ.ר בשיתוף בית הדין ובית ההוראה "שערי הלכה ומשפט".

דברו איתנו...
צריכים עזרה?
מרכז י.נ.ר בוואטסאפ
שלום...