אודות יאיר ברקו MSW:

עובד סוציאלי קליני מטפל CBT מוסמך חבר מומחה ומדריך באיט"ה ,EABCT

.ysberko@gmail.com

קורסים מקצועיים

הכשרות

מה תרצו לחפש?