אודות חיים דיין:

עו"ס קליני ודוקטורנט, יו"ר מכון הקשב, רכז התכנית להכשרת מדריכי נוער בסיכון במרכז י.נ.ר

haymdayan@gmail.com

קורסים מקצועיים