אודות הרה"ג יצחק אושינסקי, אב"ד:

אב בית הדין הרבני הגדול

lipi55@gmail.com

קורסים מקצועיים

הכשרות

מה תרצו לחפש?