אודות עו"ד וטו"ר גלר צבי:

יו"ר לשכת הטוענים הרבניים

קורסים מקצועיים