טוענות רבניות

התמחות במעמד האישי ובמשפט העברי בבתי הדין הרבניים בישראל באישור בית הדין הרבני הגדול

בשיתוף לשכת הטוענים הרבניים בישראל
לפרטים נוספים אודות התוכנית ולרישום:

מרכז י.נ.ר מקיים מזה 25 שנים תכניות להכשרת אנשי מקצוע בתחומי ההנחיה, הייעוץ והטיפול בקרב הציבור הדתי והחרדי על כל גווניו.
זאת מתוך מטרה להכשיר יועצים ומטפלים מתוך הקהילות השונות למתן מענה הולם ומקצועי לכלל האוכלוסייה בישראל.

מרכז י.נ.ר חרט על דגלו לחזק את תחום הנישואין והמשפחה היהודיים מתוך ידיעה שרק במערכת משפחה המבוססת על יציבות ותפקוד נורמלי והולם מצויים המרכיבים הדרושים לצמיחה אישית ולריפוי חברתי. משפחה המאפשרת אווירה תומכת העונה על צרכים פיזיים ורגשיים של ילדיה, תאפשר להם התפתחות בריאה ומאוזנת. וההפך, התערערות המבנה המשפחתי והעדר אווירת בטחון ותמיכה משמשים תרבית להצמחת תחלואה אישית וחברתית.

על התכנית - מבוא

תכנית הלימודים להכשרת טוענות רבניות פותחה במרכז י.נ.ר ותואמת את התבחינים שקבע בית הדין הרבני הגדול להכרה במוסד חינוכי להכשרת טוענים רבניים. לצפייה באישור לחצו כאן.

מרכז י.נ.ר, כגוף תורני, רואה צורך בהכשרת נשים ראויות ומתאימות בתחום זה, שיעניקו מענה הגנתי לנשים בתחומים הקשורים לסמכותו של בית הדין הרבני כגון גירושין, מזונות, הסדרי ראיה, תביעות ממוניות, צוואות, ירושות, וכדומה. לימוד התחום מהווה שמירת ההלכה וההשקפה היהודית וחיזוק בתי הדין הרבניים הפוסקים את פסיקותיהם בהתאם להלכה היהודית.

מטרות התכנית

התכנית  תקנה ידע הלכתי, משפטי ומעשי במטרה להכין את המשתתפות לבחינות ההסמכה לטוענות רבניות המתקיימות ע”י הנהלת בתי הדין הרבניים לצורך קבלת רישיון ולייצוג נשים בבתי הדין הרבניים בישראל.

התכנית תקיף את הידע ההלכתי הנדרש לבחינות מתוך השו”ע ונושאי כליו ותשלב ידע משפטי בתחום החקיקה האזרחית לצורך מתן ייעוץ הלכתי בתחומים אלו.

התכנית תקנה מיומנויות מעשיות ותעניק מגוון רחב של כלים ואפשרויות ליישום החומר הנלמד.

הקניית החומר תיעשה בשילוב לימודי השקפה תורנית לצורך ייצוג הולם בבית הדין הרבני.

אופן הלימוד

הלימודים כוללים שילוב של ידע הלכתי לצורך הכנה לבחינות עם פראקטיקה לייצוג הולם בבתי הדין הרבניים.

הלימודים מחייבים מידה עצמית בכל החומר ההלכתי, לימודי השלמה, העשרה ומבואות.

הלימודים מתקיימים בצורה פרונטלית וניתן ללמוד גם דרך הזום.

מבנה התכנית

התכנית כוללת לימודים המתפרסים על פני שלוש שנים.

הלימודים יתקיימו בהיקף של 25 שעות שבועיות הכוללות לימודים פרונטליים, מתוקשבים, לימוד עצמי והעשרה.

קהל היעד

בהתאם לדרישות הנהלת בתי הדין הרבניים, התכנית מיועדת לנשים בנות 20 ומעלה, שומרות תורה ומצוות ומנהלות אורח חיים תורני.

נושאי הלימוד:

חומר הקשור לשולחן ערוך אבן העזר חלק א'

 • סימן א’ – עילות גירושין מפני חוסר ילדים. נשיאת אשה שניה, חדר”ג, מנהג, וחוקי הביגמיה והפוליגמיה.
 • סימן ד’ – אנשים הפסולים לנישואין. ממזר/ממזרת ודיניהם.
 • סימן י”א (וסימן קע”ח) – עילות גירושין מפני חשדות על בגידה.
 • סימן י”ג – נישואי אשה שהיתה נשואה בעבר, דינים וכללים
 • סימן מ”ב – פגמים בקידושין המפקיעים את הקידושין
 • סימן ס”ט – חובות כלליות של בעל לאשתו
 • סימן ע’ – חובת מזונות של בעל אשתו
 • סימן ע”א – חובת מזונות של אב לילדיו
 • סימן ע”ג – חובות כסות ומדור של בעל  לאשתו
 • סימן ע”ה – יציאה לחוץ לארץ, נגד רצון הבן זוג
 • סימן ע”ז – איזה בעל הוא ‘מורד’, וכן איזו אשה היא ‘מורדת’, ומה דיניהם

חומר הקשור לשולחן ערוך אבן העזר חלק ב'

 • סימן פ’ – חובות האשה לבעלה
 • סימן פ”ב – מזונות לגרושתו
 • סימן פ”ה – מעמד נכסי האשה אצל בעלה
 • סימן צ’ – דיני ירושה במות האיש או האשה
 • סימן צ”ג – מזונות לאלמנתו
 • סימן קט”ו – הפסדת זכות הכתובה בגלל התנהגות לא ראויה של האשה
 • סימן קי”ז – הפסדת זכות הכתובה בגלל מומים שיש באשה
 • סימן קל”ד (ותחילת סימן מא) – קידושין או גט שנעשו בכפיית האיש או האשה
 • סימן קנ”ד (עד סדר הגט) – מתי כופין את האיש לתת גט, או את האשה לקבל גט.
 • סימן קע”ח – סיכום מעמד אשה ‘סוטה’, וגירושין במקרה חשדות על בגידה.

חומר הקשור לשולחן ערוך חושן משפט חלק א'

 • סימן י”א – הזמנה לדין. ההלכה, ותקנות ביה”ד הגדול
 • סימן י”ב – פשרה
 • סימן י”ג – מקום הדיון, ההלכה, ותקנות ביה”ד הגדול
 • סימן י”ד – ערעור לביה”ד הגדול, ההלכה, ותקנות ביה”ד הגדול
 • סימן כ – הגשת ערעורים וסתירות הדין
 • סימן כ”ו – הליכה לערכאות, בתי משפט אזרחיים לסוגיהם
 • סימן כח – דיני עדות וקבלת העדים
 • סימן כ”ט – עדים החוזרים בהם. סתירות בדברי העדים
 • סימן ל’ – דרישה וחקירה של עדים, איזה כיצד
 • סימן ל”ג – עדים הפסולים מחמת קירבה
 • סימן ל”ד – עדים הפסולים מחמת עבירה
 • סימן ל”ז – עדים הפסולים מחמת נגיעה בדבר

חומר הקשור לשולחן ערוך חושן משפט חלק ב'

 • סימן ע”ה – טענת ברי ושמא, סתירות בטענות
 • סימן פ’ – חזרה מטענות
 • סימן פ”ז – מתי חייבים שבועה. דין תשלומים כשאין שבועה
 • סימן קכ”ג – כוחו של מורשה, טוען רבני, ועורך הדין.
 • סימן ר”ז – טענות וקניינים הנקראים ‘אסמכתא’ ואינם חלים.

תקנות הדיון, חקיקה אזרחית ופראקטיקה בבתי הדין

 • חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי”ג – 3591
 • חוק הדיינים, התשט”ו – 5591
 • תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), התש”ן – 0991
 • תקנות הדיינים (אגרות), תשי”ז – 7591
 • חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט”ז – 6591
 • חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה), התשכ”ה – 5691
 • פקודת בזיון בית משפט, סעיפים 6 – 7
 • חוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשל”ג – 3791
 • חוק בתי דין רבניים(קיום פסקי דין של גירושין), התשנ”ה – 5991
 • תקנות בתי דין רבניים(קיום פסקי דין של גירושין), התשנ”ט – 9991
 • תקנות הטוענים הרבניים, התשס”א – 1002
 • כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ”ו – 6891
 • חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ”א – 1991
 • תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי בתידין רבניים), התשנ”ט- 9991
 • כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), התשס”ג- 3002

חוק מידע גנטי, התשס”א- 0002, פרק א’ ופרק ה1

לימודי בוררות כהלכה (יחידה מתוקשבת)

 • יסודות הבוררות
 • פסק הבוררות
 • בוררות בהלכה היהודית
 • עקרונות במשפט העברי
 • שיטת המשפט האזרחי בישראל
 • ניהול הבוררות והסיוע בבית משפט
 • שכירות פועלים, נזיקין, קניינים, הסכמי עבודה

היקף שעות

היקף השעות: 35 שעות שבועיות. לימודים למשך כשלוש שנים.

קהל היעד

בהתאם לדרישות הנהלת בתי הדין הרבניים, התכנית מיועדת לנשים בנות 20 ומעלה, שומרות תורה ומצוות ומנהלות אורח חיים תורני.

תעודה

בסיום מסלול הלימודים ולאחר עמידה בכל דרישות התכנית יהיו הבוגרות זכאיות לקבלת: •אישור סיום לימודי טוענות רבניות שיאפשר לכל תלמידה לגשת לבחינות הנערכות בהנהלת בתי הדין הרבניים. •תעודת טוענת רבנית ע"י מרכז י.נ.ר ובית הדין ובית ההוראה "שערי הלכה ומשפט".

צוות המרצים והמדריכים

הרה"ג חגי שושן שליט"א
ראש בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט", יועץ הלכתי לראשל"צ נשיא מועצת הרבנות, רב קהילת משכן אברהם ביתר עלית
הרה"ג אליהו גורדון
בעל תואר במשפטים, בעל סמיכה לרבנות ודיינות, עוזר משפטי ביה"ד הרבני הגדול
עו"ד וטו"ר ר' צבי גלר
יו"ר לשכת הטוענים הרבניים בישראל
תלמידים ממליצים על קורס טוענות רבניות

הוקרת תודה לרב עו"ד צבי גלר

במהלך חודש כסלו תשפ"ד, סיימתי תהליך למידה של שלוש שנים לקראת הסמכתי כטוענת רבנית.

תהליך הלמידה היה מעניין אך מאתגר, מתגמל אך דורש מיומנויות למידה מעמיקות ומשאבי זמן רבים.

מרגישה שהמבחן האמיתי הוא במפגש שבין עולם התוכן, הלמידה, ההלכות והדקויות, לבין המפגש עם העשייה האמיתית

העולם המחבר בין העולם היהודי הלומד, לעולם האנושי והפועל, אין לי אלא להודות מקרב ליבי, לרב צבי גלר

ממנו למדנו כיצד מתקיים מפגש בין ידע לאנושיות. ממנו למדנו כולנו מהו כבוד הבריות, מהי מסירות ואחריות, לא הייתה מבחינתו כל אפשרות אחרת מלבד הצלחה.

קבלתי תמיכה וליווי עד להצלחה, יודעת שכמותי יש המון טוענות שנעזרו ונעזרות בפרט בשלב הסיום והפרקטיקה. הדרכים להשגת המטרה היו שונות מאחת לחברתה ומבוססות על זיהוי יכולות , נקודות חוזק ויצירת הנעה, תוך עידוד להשגת המטרה.

במצבים מורכבים, הפליא הרב גלר במאור פנים, להציג נקודת מבט חיובית נוספת, התבוננות על הסוגייה הנדונה מזווית ראייה שונה וחדשנית, והכל במטרה לגלות את הטוב והראוי הטמון בנושא הנדון. בעזרתו, נמצאה תמיד דרך הגישור שבנינו לבין המורכבות שיצרה הלמידה שלא פעם העמידה אותנו במצבים מאתגרים.

מבחינתנו, למדנו שיעור חשוב ביותר , שיעור על דרך של אמת פנימית ויושר אישי, שיעור באנושיות, במידות ראויות וברצון להיטיב. אין ספק כי שיעור זה, הוא זה שילווה אותנו מהלכה למעשה, מההלכה שנלמדה לעומק, ועתה למעשה אליו הוכשרנו והוסמכנו.

 

בכבוד רב ותודה גדולה

 

ריקי (רבקה) דמארי

בוגרת מסלול טוענות רבניות

צפו מה יש לבוגרים שלנו לומר
תלמידה ממליצה קורס טוענות

עוד על קורס טוענות רבניות

סרטון הסבר קורס טוענות מאת הרב גורדון
הסבר על קורס טוענות מאת רבני הקורס
אולי יענין אתכם גם
בשיתוף אגודת היועצים והמטפלים במשפחה
מוכר ע"י:
האוניברסיטה הפתוחה – מערך לימודי החוץ
הכשרה ליישוב סכסוכים באמצעות גישור
בשיתוף יובלים ומרכז בשיח
מוכר ע"י:
האוניברסיטה הפתוחה מערך לימודי החוץ
לפרטים נוספים, יצירת קשר והרשמה

כל הזכויות שמורות למרכז ינר 2023 / תקנון אתר

מה תרצו לחפש?

קבלנו את פניתך

הטופס נשלח בהצלחה!