»

»

פרשת ניצבים וילך

כוח התפילה – הכנה לראש השנה

חגי שושן

חגי שושן

ראש בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" יועץ הלכתי לראש"ל ונשיא מועצת הרבנות, רב קהילת משכן אברהם ביתר עילית
תמונה למאמר פרשת ניצבין וילך

אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה’ אֱלֹהֵיכֶם….

ביום ראשון של ראש השנה אנחנו קוראים בתורה את הפרשה שבה נפקדה שרה ונולד לה יצחק אבינו לאחר תשעים שנה. מדוע?

מובא בגמרא (ראש השנה, יא’, א’): ‘בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה, מנלן? אמר רבי אלעזר נלמד הדבר מגזרה שווה מהמילים פקידה פקידה, זכירה זכירה: כתוב ברחל ‘ויזכור א-לקים את רחל’ וכתוב בחנה ‘ויזכרה ה’. זכירה מראש השנה דכתיב שבתון זכרון תרועה.

פקידה, כתוב בחנה ‘כי פקד ה’ את חנה’, וכתוב בשרה ‘וה’ פקד את שרה’. מכיוון ששרה וחנה זכו להיפקד בראש השנה קוראים את פרשת פקידת שרה ומפטירים בפקידת חנה.

שואל הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זיע”א: הרי ראש השנה הוא יום הדין שבו ספרי חיים פתוחים, אז היה מן הראוי שביום הראשון כבר נקרא את פרשת עקידת יצחק ולא ביום השני כדי לעורר רחמים עלינו?

ומתרץ הרב נפלא: יום ראש השנה הוא יום שבו הטבע יכול להשתנות. ההוכחה היא משרה אמנו שעליה נאמר (בראשית יא, ל) ‘ותהי שרי עקרה אין לה ולד’ ומובא במדרש ילקוט שמעוני, אפילו בית ולד רחם אין לה.

כיצד אם כך זכתה שרה בהיריון ללא רחם?

התשובה: כי זה היה בראש השנה, וביום הזה אפילו הטבע נתון לשינוי!!!

ומדוע באמת, אומר הרב כיוון שאנחנו משנים את הטבע שלנו וחוזרים בתשובה, עומד הקב”ה ואומר כיוון שאתם משנים את הטבע וההרגלים שלכם וחוזרים אלי בתשובה, גם אני משנה את כל הטבע בשבילכם כך שאפילו אישה עקרה בלי רחם תוכל להיפקד וללדת.

ביום ראש השנה כל העולם עומד למשפט כמו שנאמר ‘היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם’,

אבל יש כאלה שעומדים כבנים שהם עם ישראל, ויש שעומדים כעבדים והם הגויים. כיוון שאנו עם ישראל, בנים אנו, מבקשים ‘רחמנו כרחם אב על בנים’. ובעמדנו בתפילה בראש השנה נזכור כי ביום זה הכל יכול להשתנות לטובה, אבל זה בתנאי שאנחנו נשתנה.

כאשר אנו נשנה את הטבע שלנו אלוק’ים ישנה עבורנו את הטבע כך שאפילו אישה בלי רחם תוכל ללדת, כך כל אחד יכול לשנות את הטבע בשבילו בכל מה שהוא נצרך בריאות, פרנסה אושר….

אהבתם את המאמר? שתפו

מאמרים נוספים בתחום

ראש השנה

"אמר הקב"ה אמרו לפני בראש השנה מלכויות. זכרונות. ושופרות. כדי שתמליכוני עליכם, ובמה בשופר" (גמרא ר"ה

שלום בית – מפתח למימוש עצמי

שלום בית הינו המפתח העיקרי למימוש האישי והמשפחתי, הן במישור הרוחני והם במישור הגשמי. מאמר זה

פרשת כי תצא

בן סורר ומורה אינו חייב, עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר (חצי מנת בשר) וישתה חצי לוג

למאמרים נוספים של המחבר

ראש השנה

"אמר הקב"ה אמרו לפני בראש השנה מלכויות. זכרונות. ושופרות. כדי שתמליכוני עליכם, ובמה בשופר" (גמרא ר"ה

פרשת כי תצא

בן סורר ומורה אינו חייב, עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר (חצי מנת בשר) וישתה חצי לוג

פרשת כי תבוא

בפרשתנו התורה אומרת שהקללות באות על עם ישראל היות ואינם עובדים את ה' בשמחה כמאמר הפסוק