חכם הרב שלום כהן זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה
"… אני תפילה שמרכז י.נ.ר יהווה תשובה לכל מיני מוסדות שקמים שמטרתם היא לערער את מוסד הנישואין ומקרבים לנישואין אזרחיים רח"ל ונישואי תערובת, אשר חלילה יכולים לבולל את העם היהודי כאן בארץ הקודש…"
הרה"ג רצון ערוסי, רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
עתה בואו ונחזיק טובה לארגון י.נ.ר ולעומד בראשו הרב מאיר שמעון עשור ששמו להם למטרה להכשיר מומחים בתורת המשפחה ע"פ תורת ישראל. פעילות הארגון נעשית בהנחיית רבני ישראל והיא נעשית בתכנון ביעילות ובהצלחה. לכן ה' יהיה בעזרם.
הרב הגאון המקובל האלוקי הרב שלמה אלמליח שליט”א
במכתב זה באתי להביע את תמיכתי והמלצתי על המפעל הגדול והמבורך של מרכז י.נ.ר  ולהודות לבוגריו הרבים הפזורים ברחבי הארץ העושים מלאכתם הקדושה נאמנה. אין לי כל ספק כי מפעל אדיר זה נחוץ ביותר בדורינו. ומודה אני בזאת לבוגריו המקצועיים על תרומתם היקרה על הטיפולים בחלקיה השונים של המשפחה היהודית.
הרב יהודה דרעי הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר שבע
"באתי בשורות אלו להוקיר ולהמליץ אודות המפעל החשוב מרכז י.נ.ר … אשר שם לו למטרה לחזק את חומות הבית היהודי, וב"ה הוכשרו מאות ת"ח ויראי שמים אשר התמחו והוכשרו לעסוק בתחום זה בהצלחה מרובה"
הרב שמואל פנחסי שליט"א דיין ומו"צ בבית הדין "הליכות עולם" ראש מוסדות "דרכי דוד" רב שכונת מחנה יהודה וק"ק "חיים וחסד"
"…ברצוני להודות בשם כל יראי השם החרדים על דבר השם לי.נ.ר על מפעליו השונים והמגוונים. כמובן, מכיר אני את רב המרכז הרב דניאל עשור שידיו רב לו במלחמתה של קדושה ומודה אי בזאת לבוגריו המקצועיים על תרומתם היקרה מפז על הטיפולים המסורים בחלקיה השונים של המשפחה היהודית ועל ההסברה היהודית הכובדת והמקדשת שם שמיים ברבים שאותה הם מעניקים לנו כחברה יהודית על כל גווניה השונים"
הרב יחיאל אבוחצירא בנו של הרב יצחק אבוחצירא זצ"ל רב העיר רמלה
הריני להמליץ בזאת אודות הארגון החשוב מרכז י.נ.ר. העושה מלאכת קודש לחזק את המשפחה היהודית ולהנחיל את ערכי תורתנו הקדושה. וכבר ראיתי המלצות גדולי הרבנים המשבחים ומפארים את המפעל הגדול הזה והעומד בראשו.
הרב ינון יונה שליט"א רב ואב"ד גבעת שאול וראש כולל "תכלת מרדכי"
"במכתב זה באתי אני על החתום על מנת להביע את תמיכתי והמלצתי על המפעל הגדול והמבורך של מרכז י.נ.ר ולהודות לבוגריו הרבים הפזורים ברחבי הארץ כולה העושים מלאכתם הקדושה והנאמנה יומם וליל על מנת לחזק ולבצר את חוסנה וקדושתה של המשפחה היהודית על פי תורת ישראל ובדרך ישראל סבא….."
הרב יחזקאל בצרי מו"צ בירושלים ורב ביהכ"נ "משכן אהרון"
"הריני להמליץ על המפעל המבורך מרכז י.נ.ר… אשר אני מכיר מקרוב את פעולתם החשובה המכשירה יועצים ומטפלים בתחומים חשובים קדושת המשפחה, גישור, מדריכי חתנים, מדריכי כלות, נוער מתבגר….. והנני לברכם שימשיכו במפעל קדוש זה להעמיד אנשי מקצוע על מנת לעזור ולטפח…."
הרה"ג אביגדור נבנצאל תלמידו המובהק של הרב שלמה זלמן אויערבך שליט"א
במכתב זה באתי על החתום על מנת להביע את תמיכתי והלצתי על המפעל הגדול והמבורך של מרכז י.נ.ר ולהודות לבוגריו הרבים הפזורים ברחבי הארץ כולה העושים מלאכתם הקדושה והנאמנה יומם וליל על מנת לחזק ולבצר את חוסנה וקדושתה של המשפחה היהודעת על פי תורת ישראל ובדרך ישראל סבא.
הרב דוד יוסף ראש בית המדרש "יחוה דעת" וחבר מועצת חכמי התורה
"… להציל ולעזור ע"י בוגרי המרכז למשפחות רבות מגירושין והכוונה בחינוך, והכל ע"י מטפלים ומטפלות יראי שמיים, וכל פעולותיהם והכוונתם ע"פ עצת תלמידי חכמים, רבנים ואנשי חינוך, ובנוסף מזכים את הרבים בלימודים תורניים ובמענה הלכתי ותמיכה לכלל הציבור, איישר חילם לאורייתא…"
הרב יצחק בצרי בנו של הרב דוד בצרי שליט"א ראש ישיבת המקובלים "השלום" מחבר סדרת הספרים "פרדס יצחק בקבלה" "שיח יצחק" על הש"ס
"במכתב זה באני אני על החתום על מנת להביע את תמיכתי והמלצתי על המפעל הגדול והמבורך של מרכז י.נ.ר ולהודות לבוגריו הרבים הפזורים ברחבי הארץ כולה העושים מלאכתם הקדושה והנאמנה יומם וליל על מנת לחזק ולבצר את חוסנה וקדושתה של המשפחה היהודית על פי תורת ישראל ובדרך ישראל סבא…"
הרה"ג הרב משה צדקה שליט"א
הננו להצטרף לרבנים הגאונים אשר ממליצים על הארגון החשוב י.נ.ר אשר פועל בעצמה רבה להשכין שלום בית בישראל. ואין למעלה מיזה.
הרב דוד בצרי שליט"א ראש ישיבת המקובלים " השלום"
במכתב זה באתי אני על החתום על מנת להביע את תמיכתי והמלצתי על המפעל הגדול והמבורך של מרכז י.נ.ר ולהודות לבוגריו הרבים הפזורים ברחבי הארץ כולה העושים מלאכתם הקדושה והנאמנה יומם וליל על מנת לחזק ולבצר את חוסנה וקדושתה של המשפחה היהודית על פי תורת ישראל ובדרך ישראל סבא
הרב מרדכי עטיה ראש ישיבת המקובלים "עטרת מרדכי" ירושלים
"…אין לי כל ספק כי מפעל אדיר זה נחוץ ביותר בדורינו ומהווה את ראש החץ ואת חוד החנית במלחמת התרבות הנוראה המשתוללת בראש חוצות ומאיימת לבטל את קדושת הבית היהודי ולהנחיל לחברה הישראלית ערכים נוכריים. ברצוני להודות בשם כל יראי השם החרדים על דבר השם לי.נ.ר על מפעליו השונים והמגוונים…."
הרב דוד דניאל הכהן שליט"א ראש כולל וישיבה "שערי קדושה ותפילה"
"…ומודה אני בזאת לבוגריו המקצועיים על תרומתם היקרה מפז על הטיפולים המסורים בחלקיה השונים של המשפחה היהודית ועל ההסברה היהודית הכובדת והמקדשת שם שמיים ברבים שאותה הם מעניקים לנו כחברה יהודית הישראלית על כל גווניה השונים."
הרב משה ארמוני שליט"א מחבר הספרים "כגבר יאזור חלציו" "באתי לארמוני" "פרי עץ ארמוני" "ארמון על מכוני" "גנזי ארמוני" "ארמון דוד" "גלי עמיקתא"
גם אני מצטרף לחתימת מורי ורבי הרב תדהר אילון שליט"א
הרב יוסף חי שניידר רב דקהילות "סתרי חיים" בארה"ק ובחו"ל בעל מחבר ספרי סתרי הזוהר, מבנה הנפש ע"פ דרך האר"י, תורת רפואת האור, תורת הבית ועוד.
באתי בדברים אלו לחזק את ידי מכון ינר והעומדים בראשו על פעילותם המבורכת בהכשרת רבנים מטפלים וכדומה. יש לי הזכות להכיר באופן אישי את מרבית המסלולים הנלמדים בהקפדה יתרה על כללי הצניעות בדרך ישראל סבא.
הרב שר שלום נחמני ראש מוסדות "עבודת הלוי" ורב קהילת "פני אריה"
"…. בוודאי לא צריך לי ולדכוותי בכדי לחזקו ולעודד את המפעל הקדוש הזה, שברוך ה' מעצמו הולך וצובר זכויות על זכויות לאלפים ולרבבות…."
הרב אליהו אבירז'ל ראש אבות בתי הדין הרבניים ירושלים, מחבר שו"ת "דברות אליהו" ט' חלקים
בשבטי ישראל מאשר נאמנה שמכיר אני מקרוב את מכון ינר והעומדים בראשם שהם אנשים יראי שמים בתכלית ומלאכתם מלאכת שמים בחיזוק ובהדרכת משפחות על הצד ההלכתי. ותמיד בכל מלאכתם מתיעצים בגדולי תורה ויראה ואם יש מה לתקן מתקנים בחפץ לב ובנפש חפצה והנני לברכם שחפץ ה' בידם יצלח ולא תצא שום תקלה מתחת ידם אכי"ר
הרב תדהר אילן אזולאי ראש ישיבת "שמן ששון"
"במכתב זה באתי אני על החתום על מנת להביע את תמיכתי והלצתי על המפעל הגדול והמבורך של מרכז י.נ.ר ולהודות לבוגריו הרבים הפזורים ברחבי הארץ כולה העושים מלאכתם הקדושה והנאמנה יומם וליל על מנת לחזק ולבצר את חוסנה וקדושתה של המשפחה היהודית על פי תורת ישראל ובדרך ישראל סבא…"
הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים בני ברק
גם אני מצטרף לכל האמור, בוא ונחזיק טובה מרובה למרכז ליועצי נישואין המכונה מרכז י.נ.ר

הרה"ג חיים יהודה רבינוביץ, אב בית הדין הרבני האזורי ירושלים

נחזיק טיבותא למרכז י.נ.ר אשר נוסד במטרה להכשיר מדריכי נישואין ברוח התורה היראה והחסידות על מנת שיוכלו ברוחם ובניסיונם לגשר ולפשר ולהשכין שלום בין איש לאשתו. במיוחד ראויים הם לברכה באשר הם מתייעצים עם גדולי הרבנים בכל פעולה שהם עושים וכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל.

הרה"ג ירמיהו כהן, אב"ד פאריס ובעמח"ס שו"ת "והרים הכהן"

גם אני מצטרף לכל הגאונים על גדולת מקום חשוב זה להצלת משפחות ישראל הנני להמליץ עליו בפה מלא.

כק' האדמו"ר משאץ בני ברק יעקב מאסקאוויטש שליט"א

נחזיק טובה למרכז י.נ.ר המתנהל עפ"י התורה וההלכה שהוקם ונתייסד למלאות חלל זה להכשיר יועצים מומחים המכינים את הזוגות בצורה מומחית שיעלו בהר השם ויקומו במקום הקדוש . יתן להם ה' ברכה והצלחה מרובה בכל מעשי ידיהם.

הרב אברהם יפה שלזינגר, רב דקהל "בצל החכמה" בעיה"ק ירושלים, רב ואב"ד גענף

כבר ראיתי חתימות גדולי ישראל ששיבחו את הארגון הנ"ל. לעצם הפעולות הנעשות על ידי הארגון ועל כך שהם עומדים בקשר הדוק עם מורי הוראה מובהקים אשר יכוונו דרכיהם הברוכות. וגם אמרתי להצטרף ולהאדיר את שמו של ארגון זה  ואני תפילה כי יזכו להוציא לפועל מזימתם הברוכה ולהעמיד הבית היהודי על מכונו.

הרב מרדכי שמואל אשכנזי רב ואב"ד כפר חב"ד

באתי בזה להגיד בשער בת רבים אודות הרגון הנעלה י.נ.ר להכשרת מדריכי חתנים ויועצים זוגיים. לאחר שהכרתי כו"כ מהמודרכים נוכחתי את גודל הנחיצות והתועלת שמביא ארגון זה ומרבה טהרה וברכה בבתי ישראל.

הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א אב"ד רבני חב"ד

אני תפילה שהמכון ליועצי נישואין רבניים יהווה תשובה לכל המוסדות הקמים עלינו שמטרתם לקעקע את מוסד הנישואין. אני פונה לכל מי שעוסק במלאכה של יעוץ נישואין, שיבוא להשתתף בקורס במכון ולקבל את ההכשרה המקצועית המתאימה.

הרה"ג ברוך בועז יורקוביץ שליט"א – רב מד"א חב"ד לוד

באתי בזאת להמליץ על מרכז י.נ.ר אשר עוסק בהכשרת ת"ח וירא שמיים אשר יעסקו בהשכנת שלום בית הנני מצטרף להמליץ ולברך את העוסקים במלאכה ובראשם ה"ה מאיר שמעון עשור אשר יזם והקים את האיגוד ודואג להביא דרכו דבר ה'. וירבו חיילם לתורה ולתעודה.

כק' האדמו"ר מטשערנוביל שליט"א

הבה ונחזיק טיבותא למכון י.נ.ר הוא המקום בו מכשירים אברכים ושומרי תורה ע"י מרצים מומחים בעלי שם להנחות ולהכשיר מטפלים ויועצים על מנת לסייע למשפחות בשעת משבר ומעניקים להם את הכלים והידע הנחוץ, והכל ע"פ דרך תורתנו הקדושה.

הגאון הרב צבי הירש ויזניצ'ר דיין ומו"צ חסידי ויזניץ אשדוד

אתמחי גברא ואתמחי קמיע, תהילה להשי"ת ומכון י.נ.ר שבו השתתפו כמה מאות בוגרים אשר מסייעים רבות לכלל ולפרט בייעוץ והכוונה למשפחות ובע"ה רואים המה פרי ברכה בעמלם.

כק' האדמו"ר מטאלנא אשדוד שליט"א

"הרחיבי מקום אהלך" מכון י.נ.ר תקעו יתד נאמנה אשר מסייעים לכל מאן דבעי בנייה וקיום הבית ובענייני חינוך והננו להאציל מברכותינו שכה ייתן וכה יעזור השי"ת שיפוצו מעיינותיו חוצה ויבנו בתים נאמנים בישראל לתפארת ולא תצא תקלה מתחת ידם אמן.

מכתב המלצה מהרב חיים זאיד, הרב המקומי פרדס כץ קרית הרצוג, ר"מ ישיבת נחלת שלמה , בני ברק.

באתי בזאת להביע את הוקרתי על פועלם החשוב והנפלא איגוד המדריכים והיועצים נעזרתי המון בשירותכם הנפלאים ושלחתי אנשים וזוגות רבים ליועציכם וב"ה נעזרו מאוד בארגונכם הנהדר.

הצטרפות הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן שליט"א להלמצת הגרח"פ שיינברג שליט"א

הארגון המצוין  י.נ.ר שעינינו העמדת מומחים ראויים עובדי ה' להתעסק בשלום בית במשפחות. כך שעניין זה של הבאת שלו' לעולם יש לו חשיבות וזכות גדולה. תחזקנה ידיהם של העושים במלאכה וכל דבר קטן או גדול עובר ביקורת כדי שהכל יהיה מנופה וכדרך ישראל סבא.

הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל

ידוע, כי שלום בית הוא אבן יסוד לחיים רוחניים ולהצלחת הבנים ובלעדיו אדם נמצא בסכנת נפשות רוחנית או גשמית, כך שעניין זה של הבאת שלום לעולם יש לו חשיבות וזכות גדולה.

הרה"ג אלחנן פרץ שליט"א, רב קהילת הספרדים ואב בית הדין "משפטי החיים" בעיה"ק בית שמש

זה מכבר שאנו עסוקים בפיקוח לעומק על התכנים ועל המרצים. ובודקים כל פרט הנוגע לדתנו ויהדותנו ואכן התרשמנו שהארגון ראוי ומתאים לגיבויים של גדולי ישראל.

הרה"ג משה אהרון רוזנטל זצוק"ל, מו"צ דשיכון הרבנים

הריני מצטרף להמליץ על המכון  להכשרת יועצי נישואין רבניים אשר נוסד וקם על רקע השפל ההולך ומתרחב במוסד הנישואין היהודי. כיום קיבל על עצמו המכון להכשיר ולאגד את כל היועצים ולפעול במטרה אחת חיזק מוסד הנישואין. ומצווה להצטרף להמלצה זו ולחזק את מנהלי המכון. ויהיה שלום בחילנו ושלוה בישראל

הגאון רבי חיים פנחס שיינברג ראש ישיבת "תורה אור" זצוק"ל

המכון המצוין י.נ.ר עוסק בהשכנת שלום בין איש לאשתו. וכפי ששמעתי כמה רבנים עוקבים אחר הנעשה שיהיה כדת של תורה. תחזקה ידיהם הצלחה בפועלם הטוב להרבות שלום בארץ.

הרה"ג רבי אליהו שלזינגר שליט"א דיין ורב שכונת גילה בעיה"ק ירושלים ת"ו

הרה"ג רבי נתנאל זכריהו שליט"א, רב קהילות עדן בארץ ובעולם

כ"ק האדמו"ר מפיצבורג זצוק"ל

הרב אליהו קלרמן שליט"א בית דין של הרב קרליץ

לעניות דעתי מכון י.נ.ר כוונתו בכל עבודותו לעבודת קודש ובעצם הכשרתו את האנשים על מנת שיתנו מענה בנושאים אלו הנוגעים לעצם קיומנו. מטרתו הינה בהחלט להביא אותנו אל ייעודנו כי "עם קדוש אתה לה' אלוקיך"

דברו איתנו...
צריכים עזרה?
מרכז י.נ.ר בוואטסאפ
שלום...