»

»

הרב שלמה בארי סומך את ידיו על התכנית להכשרת מדריכי נוער בסיכון

מרכז י.נ.ר (ע”ר) הפועל מזה כ 22 שנה לחיזוק והעצמת תחום הנישואין והמשפחה בישראל, מקיים תכנית ייחודית להכשרת מדריכי נוער בסיכון.

התכנית קיבלה את הסכמתו וברכתו של הרה”ג שלמה בארי, אב”ד “דרכי משפט”, דיין ומו”צ במודיעין עלית (קרית ספר), שהכיר בחשיבות הכשרת אנשי מקצוע מתוך הציבור שיסייעו להורים ולנערים.

התכנית פותחה נוכח התמודדות עם תופעה הולכת וגוברת של בני נוער הנפלטים ממסגרות החינוך ונמצאים במצבי סיכון.

זאת כתוצאה מאובדן ערכים, קשיים חינוכיים ולימודיים, מצוקות רגשיות, קשיים ומעברים  משפחתיים המביאים לאתגרים חינוכיים.

התכנית מכשירה את המשתתפים למדריכי נוער בסיכון, ותקנה ידע ומיומנויות להתמודדות עם אתגרי הנעורים השונים תוך היכרות מעמיקה עם מושג ההתבגרות בהיבטים פיזיים, נפשיים וחברתיים.

התכנית תרחיב אודות נוער במצבי סיכון שונים, במטרה לזהות את גורמי ומוקדי הסיכון ולהעריך את רמתם, תוך התייחסות לסוגיות משמעותיות כגון הפרעות קשב, נשירה, בעיות התנהגות, סמכות וגבולות, אלימות, אינטרנט, זהות, ערכים ועוד. התכנית תעניק ידע ומיומנויות מעשיות לדרכי סיוע ברמה האישית וברמה המערכתית תוך היכרות עם המענים הניתנים בחברה ובקהילה.

לשיתוף

מה תרצו לחפש?