קורס זה מהווה המשך לקורס הבסיסי בטיפול משפחתי הדן במודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין. הקורס מתמקד בהתייחסות לטכניקות ודרכי עבודה בהתייחס לתיאוריות השונות שנלמדו בקורס הבסיסי. בקורס זה יילמדו דרכי העבודה האופייניות לתיאוריות השונות בטיפול משפחתי הן ברמה התיאורטית והן ברמה מעשית באמצעות תרגולים ומשחקי תפקידים.

מה תרצו לחפש?